Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vokaler och stavning

Skapad 2016-09-30 12:33 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Vi arbetar med vokalerna och stavning.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med vokalerna i alfabetet. Vi ska lära oss att skilja de olika bokstavsljuden åt. Vi ska träna på att lyssna efter lång och kort vokal och bli bättre på att stava vanliga ord.

Innehåll

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta igenom alla nio vokaler.

Vi skiljer på korta och långa vokaler och uppmärksammar hur stavningen blir.

Vi kommer att arbeta i grupp och enskilt.

Vi kommer att leka bokstavslekar

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att delta aktivt under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: