Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and Punishment (Wings 9) ht-16

Skapad 2016-09-30 12:34 i Björkvallsskolan Uppsala
Planering för arbetet med kap 1 i Wings 9.
Grundskola 9 Engelska
You will study texts connected to crime and punishment and talk about, for instance, famous crimes and criminals. Also, you will discuss various punishments. Finally you will write an argumentative essy on death penalty or write a crime story.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

In this section you will study:
Words for different crimes and punishments
Crime dramas on TV and in books
Intelligence Agencies: MI 5, MI 6 and the CIA
Famous crimes, criminals and prisons
The death penalty

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • din förståelse för talad och skriven engelska
 • din förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt
 • din förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • din förmåga att reflektera över kulturella företeelser i engelsktalande länder.

Undervisning

I arbetet med kapitlet om Crime and Punishment kommer du varje vecka:

 • listen to texts from the book
 • speaking exercises
 • learn new words & phrases
 • written assignments from the workbook
 • watch a movie and discuss its contents
 • tie the section together by tests
 • A longer written assignment (argumentative text or a crime story)
 • Utvärdering (evaluation)

Bedömning

After this section you should be able to:

 • Use and understand words connected with crime
 • Discuss different kinds of crime and punishment
 • Argue for or against the death penalty
 • Talk about famous crimes, criminals and prisons
 • Discuss novels about crime
 • Discuss crime dramas on TV
 • Talk about MI 5, MI 6 and the CIA

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska åk 9 ht 2016

Förnivå
E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och i viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och i viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Kultur och samhälle (grupparbete om engelskspråkiga länder)
Kunskap om levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: