Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande Norra 2016-2017

Skapad 2016-09-30 12:59 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

 •  
  • Yngre

  • Vill
  • Våga
  • Kan
  • Nyfikenhet
  • Lära mig
  • Vuxna
  • Kompetent
  • Fakta
  • Förståelse
  • Färdighet
  • Förtrogenhet
  • Fantasi
  • Kreativitet
  • Förmåga
  • Utforska
  • Utmana
  • Kunskap
  • Olika aspekter 

Planerade insatser

 • Barnkonventionen
 • Erbjuda analoga och digitala aktiviteter samt upplevelser.
 • I vår vardag och i rutinsituationer uppmuntarar vi barnen att bli självständiga, men även att hjälpa varandra. Genom vårt stopptecken lär vi barnen att markera att de inte vill.
 • Återkoppla till barnen.
 • Söka fakta
 • Källkritik på basnivå

 

 

Läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: