Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige och kartkunskap

Skapad 2016-09-30 13:15 i Björklinge skola Uppsala
Grundskola 4 Geografi
Arbete med kartkunskap och Sverige.

Innehåll

Konkretisering av målen:

 • Eleverna ska kunna väderstrecken och kunna sätta ut dem på en karta.
 • Eleverna ska ha en förståelse för hur kartor är uppbyggda
 • Eleverna ska kunna utskilja några viktiga symboler som används vid kartor.
 • Eleverna ska veta skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
 • Eleverna ska kunna göra en egen karta över sitt närområde utifrån en satelitbild.
 • Eleverna ska kunna slå i en kartbok utifrån givna instruktioner.
 • Eleverna ska kunna använda sig av kartfunktioner online för att få fram en vägbeskrivning.
 • Eleverna ska kunna studera Sverige med hjälp av topografiska och tematiska kartor.
 • Eleverna ska ha förståelse för vissa centrala begrepp; kartbok, väderstreck, gradnät (breddgrad och längdgrad) topografiska kartor, tematiska kartor, symboler, skala, skalstock)

 

Tillämpning Hur eleven ska få visa sina förmågor
Eleverna kommer att få visa sina förmågor genom klassrumsdiskussioner, övningar i klassrummet och den slutgiltiga kartuppgiften där alla förmågor visas upp.Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

  1. Vi pratar om kartboken, vad den kan användas till och vad man hittar där.
  2. Genomgång av väderstreck, eleverna får rita upp sitt egna väderstreck i läroboken.
  3. Vi pratar om hur man gör en karta utifrån Grundboken Geografi
  4. Genomgång av kartor och skalor, begreppen skala, skalstock utifrån Grundboken Geografi.
  5. Eleverna får öva på olika kartor att mäta ut avståndet när det är olika skalor
  6. Genomgång av vanliga symboler i kartboken t.ex. Karttecken i Atlas och Grundboken Geografi.
  7. Eleverna får öva på att finna olika symboler i riktiga kartor
  8. Vi pratar om topografiska och tematiska kartor, ser på några tematiska kartor och diskuterar vad de visar.
  9. Eleverna får öva på att ta fram fakta genom tematiska kartor utifrån givna instruktioner.
  10. Vi tittar på onlinekartor t.ex. Google Earth tillsammans på bildkanonen, eleverna får berätta vad man kan använda dessa till.
  11. Vi letar reda på Björklinge skola via satellit och eleverna får rita av området som en karta där de använder sig av symboler, färger och tecken som vi gått igenom.

 

Bedömning Ger skriftlig respons på den slutliga produkten och respons på det löpande arbetet i klassrummet.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: