Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Subtraktion med tiotalsövergång

Skapad 2016-09-30 13:15 i Östervåla skola F-6 Heby
Subtraktion med tiotalsövergång
Grundskola 2 Matematik
Nu ska du få öva på subtraktion med tiotalsövergång.

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål:

 • Använda matematiska begrepp samt se hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa problem.
 • Med hjälp av matematik förklara hur du tänker då du löser matematiska uppgifter

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

 • Hur du använder dig av områdets begrepp som t ex subtraktion. likhetstecken, termer och differens.
 • Hur du känner igen begrepp och symboler inom området.
 • Hur du arbetar teoretiskt i din mattebok och klarar av att lösa uppgifter.
 • Din förmåga att lösa subtraktionsuppgifter med tiotalsövergång inom talområdet 0-20.
 • Din förmåga att använda och förstå likhetstecknet.

 

5. Undervisning:

Du kommer att:

 • Delta i muntliga genomgångar tillsammans inför varje nytt område. Vi kommer då att diskutera metoder och begrepp.
 • Arbeta i matteboken Favorit kap. 3
 • Spela spel och jobba med räknesagor.
 • Redovisa dina tankar genom att rita, skriva och berätta.

6. Tillämpningsuppgift:

I slutet av arbetsområdet så får du individuellt göra en diagnos som handlar om subtraktion. Du får också göra en egen bedömning av ditt arbete. Resultatet av diagnosen och av gör vad du behöver träna mer på samt få större utmaning i.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: