Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simning och livräddning

Skapad 2016-09-30 13:23 i Tiundaskolan Uppsala
Hur eleverna kan simma och hur de utvecklat sina kunskaper om livräddning under olika årstider.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Sim och livräddningskurs. Kan jag simma bröstsim, ryggsim? Orkar jag simma 200 meter i följd? Hur gör jag om någon håller på att drunkna? Vilka redskap skall jag använda mig av? Hur fungerar redskapen? Hur går hjärt- och lungräddning till?

Innehåll

Syfte

I Lgr 11 står det att du skall få lära dig; Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. Utveckla sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Förebygga risker vid fysisk aktivitet och hantera nödsituationer i vatten. 

 

Mål med undervisningen

Detta skall du få mer kunskap om;

Att simma 200m varav 50m i ryggläge.

Badvett och säkerhet vid vatten vinter och sommartid.

Hantering av nödsituationer vid vatten hantering av hjälpmedel.

Kunna hantera en nödsituation vid vatten med hjälp av redskap.

Hur man livräddar en person i en nödsituation vid vatten.

Hur man agerar vid en nödsituation på land.

Hjärt- och lungräddning.

 

Genomförandet

Detta skall du få undervisning om och aktiviteter att göra under åk 7-9.

Film om bad, båt och isvett. 

Få teorilektioner kring HLR, hjärt- och lungräddning.

Diskutera hur man skall hantera en nödsituation.

Få prova på hur det kan vara att hamna i en nödsituation.

Få ett test för att kunna visa dina kunskaper i hur man hanterar olika nödisituationer.

 

 

Bedömning

Detta skall du bedömas i;

Om du kan simma 200 meter varav 50 meter är ryggsim.

Hur du kan livrädda dig själv och en annan person i en nödsituation.

Om du kan hantera olika hjälpredskap vid en nödsituation under olika årstider.

Om du har kunskaper om hjärt- och lungräddning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: