Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel

Skapad 2016-09-30 13:34 i Gränbyskolan Uppsala
Att träna på och lära sig spela en låt i ett band.
Grundskola 8 – 9 Musik
Att träna på och lära sig spela en låt i ett band bestående av sång, gitarr, keyboard, elbas och trummor.

Innehåll

Ensemblespel åk 8 och 9.

Ämnesmål

Att kunna anpassa sin stämma till helheten genom att lyssna och uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Att kunna sjunga eller spela på något instrument i någon genre med fungerande teknik och passande karaktär.

Att kunna ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med flyt.

Att kunna spela melodier, bas- och slagverksstämmor med tajming.

Att kunna delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd.

Arbetsformer

Lektion 1: Introduktion av låten och arrangemanget på olika instrument. Presentation av låtens olika utvecklingssteg på instrumenten.

Lektion 2-3: Träna individuellt på sitt instrument med stöd av noter, tabulatur, ackordmallar och lärarinstruktioner.

Lektion 4-5: Utveckla sitt spel och prova att spela tillsammans med andra.

Ca Lektion 6 - Uppspel

Bedömning

Uppspel i band om ca 4-5 personer, konstruerade för dagen.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Bedömning ensemblespel

E
C
A
Sång
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodiinstrument
Jag kan spela enkla melodier med viss tajming
Jag kan spela enkla melodier med relativt god tajming
Jag kan spela enkla melodier med god tajming
Bas
Jag kan spela enkla basstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med god tajming
Slagverk
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming
Ackordinstrument
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musicerande
Jag anpassar i viss mån min stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: