Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska åk 6 muntlig presentation

Skapad 2016-09-30 13:50 i Margarethaskolan Grundskolor
Kopiera denna LPP mall och använd den då du gör en ny LPP
Grundskola F – 9 Svenska
"Allt mellan himmel och jord"

Innehåll

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

Du kommer att förbereda och genomföra en liten muntlig minipresentation om valfritt ämne. 

Detta ska du lära dig:

Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning där det finns en anpassning till syfte och mottagare. 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få förbereda din muntliga presentation om ett ämne mellan himmel och jord. Presentationen ska planeras skriftligt.

Den ska innehålla en inledning - som ger bakgrund till varför du valt just detta ämne samt förbereda lyssnaren på vad som komma skall.

En beskrivande del - där du redogör för det ämne du valt. Ett avslut - som är en liten kort sammanfattning med ett personligt avslut. Din publik ska förstå och förberedas på att den presentation snart är slut.

Vi avslutar med en muntlig presentation där du endast har stödord till hjälp. Innan presentationen har du övat inför någon annan och fått respons. 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Vid redovisningstillfället kommer vi att lyssna till din presentation och följer de betygskriterier som gäller för betygskraven.

E = att du ska kunna förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning med anpassning till syfte och mottagare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: