Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsta Ångelstaskolan SO-Barnkonventionen år 3

Skapad 2016-09-30 14:25 i Ångelstaskolan Uppsala
Barnkonventionen
Grundskola 3 SO (år 1-3)
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Syftet är att ni ska lära er mer om barnkonventionen och dess artiklar. Hur livsvillkoren kan se ut för barn i andra delar av världen och hur jordens resurser (ekonomiska och ekologiska) skiljer sig mellan regioner, länder och världsdelar.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ni kommer att få visa era kunskaper genom:

- Muntlig reflektion och diskussion
- Rita bilder
- Skriftligt arbete

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att läsa text och lyssna på sagor som tar upp och förklarar artiklarna i barnkonventionen.
Vi kommer att samtala och reflektera kring artiklarna. Vi kommer diskutera olika dilemman, värderingsövningar och titta på film som behandlar barnkonventionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: