Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

årstaskolan NO 1c årstider

Skapad 2016-09-30 14:25 i Lindbackens skola Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Vi tränar även på årets månader. .
Grundskola 1 NO (år 1-3)

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Hur påverkas djuren? Vilka månader tillhör respektive årstid?

Innehåll

Syfte

Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.

 

 

Arbetssätt

 • Du kommer att få titta på filmer från SLI om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna.
 • Du kommer att rita bilder med typiska tecken på årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Vi kommer att prata om datumet på samlingen.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Ångelstaskolan NO åk 1, årstider

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Månader
Du känner till att vi har månader.
Du vet att vi har 12 månader.
Du vet att vi har 12 månader och kan namnge dem.
Årstider
Du känner till att vi har årstider.
Du vet att vi har fyra årstider.
Du vet att vi har fyra årstider och kan namnge dem.
Årstidsväxlingar
Du kan berätta någon sak som händer i naturen när vi får en ny årstid.
Du kan berätta någon sak som händer i naturen och kan berätta under vilken årstid den händer.
Du kan berätta flera saker som händer i naturen och vet vid vilka årstider detta händer.
Djurs och växters anpassningar
Du känner till att djur och växter gör anpassningar när vi byter årstid.
Du kan berätta om någon anpassning som djur och växter gör när vi byter årstid.
Du kan berätta om flera anpassningar som djur och växter gör när vi byter årstid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: