Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT 2016

Skapad 2016-09-30 14:28 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer lära oss beräkna bråk och decimaltal. Beräkna tid och lära oss använda tabeller och diagram. Vi lär oss behärska överslagsräkning och avrundning.

Innehåll

Vi arbetar med problemlösning med hjälp av EPA- modellen , dvs enskilt , sen i par och till sist tillsammans i klassen. Vi använder våra "småtavlor" för att redovisa hur vi tänker. 

Vi kommer att öva in multiplikationstabellerna.

I grupp kommer vi arbete med praktisk matematik med hjälp av NTA-material. 

Efter avslutat område, följs detta upp med ett skriftligt matematikprov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: