Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande mål i matematik.

Skapad 2016-09-30 14:44 i Berga grundsärskola Uppsala
Generell pedagogisk planering.
Grundsärskola 1 – 6 Matematik
Övergripande mål i matematik: - Öka förmågan att räkna addition och subtraktion inom området 1-1000. - Kunna använda miniräknare. - Kunna 2-hopp upp till 20 och 5-hopp upp till 50. Kunna 10-hopp upp till 100. Känna till multiplikation, kunna några tabeller och se sambandet mellan multiplikation och division. - Kunna lösa vardagliga matteproblem och enkla textuppgifter. - Öka kunskapen om klockan. Kunna minuter och 5 i, 10 i, 20 i, 5 över, 10 över och 20 över. Kunna räkna med tid och lösa enkla problem. - Öka kunskapen om pengar och dess värde. - Kunna mäta och väga och känna till de vanligaste längd- vikt- och volymenheterna. Undervisningens innehåll: - Du får träna på mattestrategier som att använda dig av 10-kamrater, dubblor och nästan dubblor, träna på algoritmer (uppställningar). - Du får använda laborativt material, som klocka, pengar, klossar och tallinje. - Vi arbetar ämnesövergripande med matematik (t.ex. i hemkunskap). - Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt i dina böcker. - Vi går igenom olika valörer på mynt och sedlar (både gamla och nya) och deras värde i relation till varandra. Tittar på rimlighet om vad olika saker kostar. - Du får praktiskt träna på att väga och mäta.

Innehåll

Avsnitt 1

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: