Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2016-09-30 14:48 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i matematik år 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik
Grundläggande matematiska begrepp, addition och subtraktion inom talområdet 0-10. Mönster och klockan. Lägesbestämningar.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar utifrån praktiskt och konkret material och går stegvis mot abstrakt matematik. Vi tränar addition och subtraktion 0-10 med att bygga och riva alla talens "talhus" . Vi lägger stor vikt vid förståelse av likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör samman. Förutom det praktiska materialet arbetar vi i matematikbok med uppgifter och i sifferbok med att spåra och forma siffrorna.

Taluppfattning 0-10

Likhetstecknet =

Talhusen inom talområdet 0-10

Addition och subtraktion inom talområdet 0-10

Dubbelt och hälften

Jämna och udda tal

Större än > och mindre än <

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Geometri

Lägesbestämningar

Längd

Mönster

Klockan

Målet med undervisningen

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 0-10. Att förstå likhetstecknets betydelse. Att förstå räknesättens (addition och subtraktion) egenskaper och deras samband och användning. Att kunna de grundläggande geometriska formerna. Att hitta strategier för problemlösning. Att kunna klockan. Att se och bygga mönster.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1 bedömningsmatris

Målbank i matematik
På väg att uppnå
Har uppnått
Jag kan ramsräkna 0-100
Jag kan skriva siffrorna.
Jag kan addition inom talområdet 0-10.
Jag kan subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan ordningstalen 1-10 (första, andra, tredje osv.).
Jag kan förstå tecknen + - = < >
Jag känner igen mynt: 1 kr, 5 kr, 10 kr.
Jag kan räkna och förstå enklare räknehändelser.
Jag förstår begrepp som beskriver läge - framför, bakom, bredvid.
Jag förstår begrepp som beskriver storlek och mängd - stor, större, störst, liten, mindre, minst, hälften, dubbelt, osv.
Jag kan formerna - cirkel, rektangel, kvadrat, triangel.
Jag kan fortsätta på enklare mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: