Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2016-09-30 14:49 i Oxledsskolan Partille
Ett temaarbete på ca två veckor i årskurs 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är en blandning och vad är en lösning ? Det skall vi ta reda på genom olika undersökningar.

Innehåll

Syfte

Vi kommer att utveckla våra förmågor att undersöka och förklara med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och undersökningar.

Centralt innehåll

Vi undersöker begreppen blandning och lösning, filtrering och avdunstning. Vi arbetar med enkla undersökningar och dokumentationer. 

 

Kunskapskrav

 Målet är att du skall kunna förklara begreppen lösning, blandning, separering och avdunstning. Som hjälp kan du använda dina undersökningar. Du skall också kunna visa att du kan genomföra och dokumentera en undersökning.

 

Arbetssätt

Vi kommer att samla på oss kunskaper på olika sätt (t ex läraren berättar, filmer, texter, undersökningar). Vi får sedan använda den kunskapen när vi förklarar. Vi tränar både enskilt och i grupp. 

Bedömning/dokumentation

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång.

Vi bedömer din förmåga att förklara begreppen lösning, blandning, separering, filtrering och avdunstning utifrån dina undersökningar .

Vi bedömer också din förmåga att genomföra och dokumentera en undersökning.  

Detta gör vi i mindre grupper

Lycka till !

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: