👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5 HT: Genre och kultur

Skapad 2016-09-30 15:02 i Björklinge skola Uppsala
Terminsplanering - Genre och kultur
Grundskola 5 Musik
Vi inleder terminen med en resa genom tiden - 50-tal, 60-tal, 70-tal, 80-tal... Hur lät musiken? Kan vi prova att sjunga och spela den?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • analysera och samtala om musikens olika uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll åk 4-6

Detta innehåll kommer att beröras denna termin:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Kunskapskrav åk 6

Kunskapskrav som kommer att bedömas:

 • Se "kopplingar till läroplanen" nedan.

Konkretisering av kunskapskraven

Eleven skall kunna

 • Du kan delta i röstvård och sång i olika genrer, även i mindre grupper
 • Du kan härma längre rytm- och tonslingor
 • Du kan följa noteringar av ackordföljder, rytmer och melodier
 • Du kan delta i samtal kring hörselvård och vokala uttryck
 • Du kan ge exempel på olika genrer och på instrument från alla instrumentgrupper

Undervisning och bedömning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 • 50-tal: Vi sjunger rockmusik
 • 60-tal: Vi sjunger Beatles och provar elbasen
 • 70-tal: Vi spelar grundkomp med trumpinnar
 • 80-tal: Vi lyssnar och analyserar
 • Vi provar att sjunga olika genrer inom populärmusik
 • Vi sjunger nationalsånger och julsånger från några olika länder
 • Vi sjunger både i stor grupp och mindre grupper
 • Vi övar ackord och melodier på gitarr

Tillämpning
Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • Delta i gemensam sång och övningar
 • Delta i gemensamt spel
 • Aktivt delta i samtal, genomgångar och reflektioner kring musiken

Bedömning
Läraren kommer att bedöma dina inlämnade uppgifter och din förmåga att delta i sång, ensemblespel, samtal och övningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6