Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande fysik år 7

Skapad 2016-09-30 15:07 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 NO (år 1-3) Fysik
Syftet är att du ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och få en nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Grundläggande fysik

V 41 - 45

Prov den 10 november 2016.

Mål

Syftet är att du ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och få en nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Du ska få lära dig:

* vad som är materia och hur ämnen är uppbyggda.

* om de vanliga enheterna för massa, längd, area och volym, samt hur man beräknar dessa.

* att ett ämne kan förekomma i fast- flytande- och gasform.

* vad som menas med densitet och göra beräkningar på detta.

* genomföra undersökningar och skriva laborationsrapporter.

* att kunna sätta in kunskapen om materia i ett större och vardagligt sammanhang.

Arbetsgång

 • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar och diskussioner.

 • Vi kommer ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet.

 • Skriftliga laborationsrapporter kommer att göras.

 • Området kommer att bearbetas med studieuppgifter.

 • Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

 • Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.

 • Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: