Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans utvärdering och analys av fokusområde socialt emotionellt - HT 16

Skapad 2016-09-30 15:18 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
Förskola
Utvärdering och analys av fokusområde socialt emotionellt

Innehåll

Utvärdering: Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Under perioden augusti till september har vi arbetat med känslor och relationer i fokusområde socialt emotionellt. Vi har haft undervisningar i känslor och känslouttryck, boksamtal om olika situationer en kan vara ledsen i och innebörden av glädjetårar och hur en är en bra kompis. 

Vi har haft dialoger om känslor och känslouttryck tillsammans med barnen under hela fokusområdet i olika sammanhang och aktiviteter, vi upplever att barnen varit nyfikna genom att ställa frågor när vi presenterat något nytt under fokusområdet.

Vi kan se ett ökat intresse och en ökad förståelse om känslor, detta genom att barnen sätter känslor på olika karaktärer i böcker. Även i utbildningen har vi sett att förståelsen har ökat genom att barnen exempelvis benämner hur man är en bra kompis vid utevistelse och lekar. Barnen visar även intresse för de olika känslohajarna som sitter uppe i den pedagogiska miljön. Detta genom att använda dessa i lek och benämna de olika känslorna. Känslan arg har varit känslan som barnen visat störst intresse för i olika sammanhang. 

Det som har varit vår utgångspunkt och vårt mål är att väcka ett intresse och ge en erfarenhet av att sätta ord på sina egna och andra känslor. Vårt mål har även varit att ge barnen en ökad förståelse för hur handlingar påverkar ens omgivning - detta på ett lustfyllt sätt. 

Under detta fokusområde har vi lagt en stor del av vår fokus på lärmiljön genom att exempelvis sätta upp hajar med olika känslor och en kompisbåt där barnen själva fått beskriva hur man är en bra kompis. Vi har erbjudit böcker som främjar kompisrelationer och tar upp känslor i olika sammanhang och läst dessa böcker både enskilt med barnen och i grupp.

 

Analys: Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Barnen har visat intresse för tecken som stöd, det har även varit en framgångsfaktor då även barn som inte har det verbala språket har haft möjlighet att uttrycka sig. Vi kommer att gå vidare in i fokusområde språk genom att utveckla tecken som stöd. Vi kommer även att ta tillvara på hajarna som uttrycker olika känslor och fortsätta att benämna känslorna i olika sammanhang. Vår utmaning ligger i att fortsätta arbeta med att aktivt medverka i barnens lek för att bygga upp bra kompisrelationer och skapa en trygg barngrupp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: