Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala, Prima formula kp 2

Skapad 2016-10-01 07:43 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Kp 1, Prima Formula åk 6
Grundskola 5 – 6 Matematik
Hur förstoras en kub när skala används? Det finns ett visst samband mellan vikt och volym, nu ska vi ta reda på vilket eller vilka. Då måste vi ha nya kunskaper som vi får i kapitlet om volym och skala.

Innehåll

Till dig som elev:

2D eller 3D, vad är skillnaden? Hur räknar jag ut volymen och finns ett samband mellan volym och vikt? En skala kan förminska eller förstora, hur vet jag vilket det är? Och hur blir det när jag använder skala för figurer i 2D eller 3D? Vilka enheter ska jag välja för volym och vikt? Svaren finns i nästa kapitel som handlar om volym och skala.

Mål

När du arbetat med kapitlet ska du kunna:

 • beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D
 • jämföra och bestämma olika föremåls volym
 • mäta och ange föremåls volym och vikt i olika enheter
 • använda och göra beräkningar i skala för 1-3 dimensioner
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

Ni kommer att få arbeta med valda uppgifter i boken och övningsblad. Uppgifter kommer att lösas både enskilt och parvis. 

Varje vecka kommer ni att få läxa. Ofta blir det en veckoläxa från boken, finns längst bak, eller ett övningsblad.

Redovisningsform

Ni redovisar era kunskaper genom olika kontrolluppgifter som vi pedagoger ger er för att veta hur och vad vi ska hjälpa er med. Ni får som tidigare en diagnos efter grundkurs för att därefter gå vidare med fördjupningsuppgifter eller repetitionsuppgifter. 

Bedömning

Vi bedömer hur väl du använder matematiska begrepp, hur tydlig du är i dina redovisningar av uppgifter och på vilket sätt du löser uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: