Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsförståelse

Skapad 2016-10-01 08:05 i Hällingsjö skola Härryda
Lässtrategier
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur blir man en god läsare? Kanske med hjälp av spågumman, detektiven, cowboyen, reportern och konstnären. Var och en med sin lässtrategi att dela med sig av.

Innehåll

Varför ska vi lära oss att bli goda läsare?

Vi ska lära oss olika lässtrategier för att kunna förstå, uppleva och använda det vi läser på bästa sätt.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa olika slags texter och träna på att använda olika lässtrategier. 

Elevinflytande

Du väljer själv några olika texter och använder lässtrategier.

Vad ska vi lära?

-att förutspå vad olika texter handlar om

- att reda ut vad nya ord och uttryck betyder
- att sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- att fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- att ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna 

Vad kommer du att få möjlighet att utveckla?

Din förmåga att:

 • läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier
 • sammanfatta olika texters innehåll och kommentera centrala delar
 • tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
 • beskriva din upplevelse av läsningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: