Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott-Orientering åk 7,8

Skapad 2016-10-01 14:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna ska utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv och kunna anpassa utvistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
Grundskola 7 – 8 Idrott och hälsa
Friluftsliv och naturvistelser:

- Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra

hjälpmedel för positionering.

- Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och

genomföras.

•- Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

•- Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och

utevistelse.

Innehåll

Syftet

Att orientera sig i kända och okända miljöer och tar hänsyn till skalbegreppet för att bestämma avstånd, röra sig och positionerar sig med hjälpa av kontrollpunkter och karttecken som te.x. höjdkurvor.


Matriser

Idh
Idrott-Orientering åk 7 , 8

  • Idh  7-9   Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Idh  7-9   Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  • Idh  7-9   Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Att Orientera
  • Idh  7-9
Eleven kan med viss säkerhet orientera och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i kända och okända miljöer genom att använda olika hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i kända och okända miljöer genom att använda olika tekniker inom orienteringen som att "passa" kartan, göra avståndsbedömningar samt rimliga vägval under en viss tid.
Kartkunskap
Du har vissa kunskaper i karttecken skala passa kartan, kompass och vägval.
Du har relativt goda kunskaper i karttecken, skala, passa kartan, kompass och vägval.
Du har goda kunskaper i karttecken, skala, passa kartan, kompass och vägval.
Anpassning till miljön
Du kan anpassa din klädsel till utemiljön och visar att du har insikt i allemansrätten när du vistas i skog och mark
Du kan anpassa din klädsel till utemiljön och visar att du har insikt i allemansrätten när du vistas i skog och mark
Du kan anpassa din klädsel till utemiljön och visar att du har insikt i allemansrätten när du vistas i skog och mark
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: