Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik/Teknik

Skapad 2016-10-01 16:33 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Matematik och teknik lyfter vi in i vårt vardagliga arbete och lyfter dessa ständigt efter barnens behov och intressen.

Innehåll

Vi tränar ständigt rumsbegrepp, sortering, geometriska begrepp, grundfärgerna, lägesord, tidsord, siffror och mycket mer under vår dag på förskolan. Därför väver vi medvetet in detta i vår dag och det vi gör, vi gör det väldigt konkret. Vi tydliggör grundfärgerna i vårt arbete och utgår medvetet från dessa i det vi gör. Vi experimenterar och utforskar!

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: