Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 ht -16: Sport

Skapad 2016-10-01 17:00 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Terminen avslutas med tema Essen. Guten Appetit!
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Höstterminen börjar med tema sport!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

I detta temaområde kommer du få utöka ditt ordförråd, träna läs- och hörförståelse med hjälp av texter, filmer, nyhetsinslag etc som alla handlar om sport. Du kommer dessutom skriva en egen text om din favoritsport. Under arbetsområdets gång kommer du också möta ny grammatik, framför allt verbtempuset perfekt.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma texten du skrivit, provet på perfekt, läs- och hörförståelseövningar samt din muntliga aktivitet i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska åk 8: Sport

Reception

- förståelsen av det du hör och läser på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Hur du visar vad du förstått
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat.
Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: