Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott-kondition-styrka år 7 - 9

Skapad 2016-10-01 19:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Du arbetar enskilt och tillsammans med andra. Du deltar i de olika konditionsaktiviteterna på lektionerna. Genomgång och genomförande av olika former av styrketräning inne och ute. Teoretisk och praktiskt genomgång av grundläggande anatomi och träningslära

Innehåll

Övergripande mål

Centralt innehåll - arbetsområde:

Arbetssätt - undervisningen:

Du arbetar enskilt och tillsammans med andra. Du deltar i de olika konditionsaktiviteterna på lektionerna. Genomgång och genomförande av olika former av styrketräning inne och ute. Teoretisk och praktiskt genomgång av grundläggande anatomi och träningslära. Teoretisk genomgång om doping. Inlämningsuppgift i form av ett enklare träningsprogram för styrka samt besvara frågor gällande doping, Arbetet pågår under vecka 35-40 och avslutas med Beep test, Harres test och Anaerob test vecka 42 - 45.Du kommer att lämna dina resultater på 100m, längd, 800m T, 1500m K, kula, höjd och slingan för att följa din egen utveckling • Under alla moment kommer du att få träna själv och i grupp med hjälp.

Bedömning och kunskapskrav:

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Matris år 7-9

Friidrott-kondition-styrka

E
C
A
Friidrott
Kan relativt väl utföra grunderna i olika friidrotsgrenar, genom att tillämpa god teknik i olika rörelse i friidrotten. Kan relativt väl anpassa sina rörelser med hänsyn till friidrottsgren, med fokus på koordination, fart och kraft. Eleven kan delta i olika friidrottsgrenar med relativt väl samarbeta med andra elever, genom att vara
Kan grunderna i olika grenar väl, genom att reflektera för- och nackdelar med aktiviteten och kan vidareutveckla aktiviteten. Kan väl anpassa sina rörelser med hänsyn till aktivitetet, med fokus på koordination, fart och kraft. Ha utvecklat sina färdigheter på ett bra sätt samt presterat bra resultat i löpning, hopp, kast och stöt.
Kan väl anpassa sina rörelser med hänsyn till aktivitetet, med fokus på koordination, fart och kraft. Eleven kan väl delta i olika aktiviteter och visar prov på Ha förbättrat sina färdigheter på ett mycket bra sätt och presterat mycket bra resultat.
Förmågan att röra sig allsidigt
Du deltar i alla konditionsaktiviteterna, lekar och spel både inne och ute. Du kan utföra tekniskt korrekta rörelser inom vissa av dem
Du deltar i alla konditionsaktiviteterna, både inne och ute, och kan utföra tekniskt korrekta rörelser inom flera av dem. Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl
Du deltar i alla konditionsaktiviteterna, både inne och ute, och kan utföra tekniskt korrekta rörelser inom de flesta av dem. Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser på ett väl fungerande sätt
Kondition
Deltar engagerat i övningar som utvecklar fysisk uthållighet t.ex. puls baserad löpning och i olika konditionsövningar
Deltar engagerat i övningar som utvecklar fysisk uthållighet t.ex. löpning - intervaller och olika konditionsövningar. Du deltar i alla konditionsaktiviteterna, både inne och ute, kan utföra tekniskt korrekta rörelser inom flera av dem.
Du genomför alla konditions- moment med mycket hög aktivitet och stort fokus på uppgift. Du visar mycket goda resultat. Du arbetar medvetet på att utveckla sin kondition och når stor uthållighet
Styrketräning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera styrketräning och andra fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Egen planering
Du kan diskutera och föra enkla resonemang om hur styrketräning och konditionsträning kan påverka din hälsa.
Du kan diskutera och föra utvecklade resonemang om hur konditionsträning kan påverka din hälsa. Du kan relatera både till dig själv och till andra omkring dig
Du kan diskutera och föra välutvecklade resonemang om hur konditionsträning kan påverka din hälsa. Du kan diskutera både ur ett eget men också ur ett folkhälsoperspektiv. Du kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: