Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk4

Skapad 2016-10-01 21:20 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Talsystem Symboler Räknemetoder Geometri

Innehåll

Hösttermin 2016

Pedagogiskplanering Matematik Åk4

Syfte: Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnet matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den kommer också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Förmulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter (Lgr 11)

Central innehåll årskurs 4

Under höstterminen arbetar vi med följande matematiska områden:

Taluppfattning och tals användning (5 veckor)

 • Positionssystemet
 • Tallinjer
 • Jämföra och storleks ordna
 • Räknemetoder
 • Generalisering av talkombinationer

 

 •  

Algebra (5 veckor)

 • Symboler
 • Talmönster
 • Enkla algebraiska utryck och ekvationer relevanta för eleven
 • Metoder för enkel ekvationslösning

 

Geometri (3 veckor)

 • Tvådimensionella figurer
 • Vinklar
 • Symmetri

 

Problemlösning (3 veckor)

 • Problemlösningsstrategier
 • Rimlighet

Vi brukar variera undervisningen i matematik. Färdighetsträning sker exempelvis i matematikboken eller via datorn. Under våra lektioner kommer vi att samtala, diskutera och lösa uppgifter tillsammans ibland i par, grupp eller helklass.

Matriser

Matematik åk4

Taluppfattning
 • Ma  4-6
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000.
Du förstår vårt talsystem.
Du kan ordna tal efter storlek.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Addition och subtraktion
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
Du vet hur likhetstecknet används.
Du kan addera och subtrahera inom talområdet o-10 000.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problem- lösning.
Geometri
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du känner till något om hur man mätte längd förr.
Du kan mäta och rita sträckor.
Du kan uppskatta och mäta längd.
Du känner till egenskaper och namnet på några geometriska objekt,
Du kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått och räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation och division
 • Ma  4-6
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
Du kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5x60, 5x600.
Du kan multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
Du kan använda kort division.
Tabeller och diagram
 • Ma  4-6
Du kan hämta fakta ur tabeller.
Du kan ordna fakta i en tabell.
Du kan läsa av och förstå stapeldiagram.
Du kan göra en avpricknings-tabell.
Du kan rita stapeldiagram.
Prolemlösning
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
Du kan använda multiplikation och division när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
Du kan välja och använda olika strategier vid problem-lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: