Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikten att läsa

Skapad 2016-10-02 00:54 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
I detta tema ges eleverna förutsättning att öva på riktigt sina läs- och skrivförmågor i utvalda texter på olika slag och sedan får de analysera textens syfte i par eller i grupp.

Innehåll

Eleverna uppmuntras läsningen genom att belysa riskerna att inte kunna läsa och möjligheterna man får när man kan läsa olika texter utan bekymmer.

 

Detta ska du lära dig:

 • läsa högt på lektionerna
 • jobba med läsförståelsestrategier
 • analysera genom att läsa mellan raderna
 • sambandet mellan säkerheten och läsning
 • hur går det för den/de som inte kan läsa

 

Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • träna på högläsning
 • träna på att använda strategier för att öka läsförståelsen
 • se att personlighet och läsning hänger ihop
 • skriva en sammanfattning av texten

 

Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • visa att läsa högt med flyt
 • visa att du läst läxan hemma genom att delta i diskussioner
 • visa att du kan föra en analys om texten
 • visa att du förstår och kan ge exempel på sambandet mellan säkerhet och läsning
 • genomföra en kamratbedömning

 

Följande kunskapskrav kommer jag att bedöma:

Hur väl du kan:

 • läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
 • göra sammanfattningar och visa läsförståelse
 • dra slutsatser hur läsningen kan påverka personliga privatliv och säkerhet
 • ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: