Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning åk 3

Skapad 2016-10-02 09:38 i Västerby skola Hedemora
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik

För att anses ha godtagbara kunskaper ska eleven minst nå mellannivå under höstterminen.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 3.

Skriftliga uppgifter i ämnet görs på höstterminen  i åk 3.

På vårterminen är det nationella proven som blir underlag för bedömning.

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter åk 3

Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper ht åk 3
Talraden
Jag kan talens grann(0-100)
Jag kan talens grannar (0-300)
Talföljd
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-30
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet 0-4000 Jag kan hitta på en egen talföljd samt beskriva hur jag tänker
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-100)
Jag kan sätta ut tal på tallinjen inom talområdet 0-100, där varje streck på tallinjen betyder mer än 1.
Jag kan sätta ut bråktal på en tallinje
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Beräkna
Addition, subtraktion
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Beräkna
Multiplikaton
Jag kan göra beräkningar i mulitplikation (lättare tal som 3*5)
Jag kan göra beräkningar i mulitplikation svårare tal som 12*4)
Beräkna
Division
Jag kan göra beräkningar i division (lättare tal som 8/2 )
Jag kan göra beräkningar i division (svårare tal som 96/3)
Likhetstecknets betydelse
Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet 0-10
Jag kan göra beräkningar i addition, subtraktion, multiplikaton samt division och förstår likhetstecknets betydelse. (talområde 0-100)
Problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-500, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker.
Jag kan lösa svårare textuppgifter som innehåller begrepp som hälften, ålder, mm, där jag behöver tänka i flera led. Jag kan visa hur jag tänker.
Beräkna - olika uttrycksformer
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker
Tals värde
Jag förstår tals värde och postitionssystemet. Jag kan läsa tal skrivna med text och omsätta det i siffror. T ex 1 hundratal, 8 ental
Bråk
Jag kan läsa ut ett bråktal och koppla det till rätt bild.
Jag kan lösa uppgifter med bråktal (t ex sätt kryss i en tredjedel av rutorna)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: