Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MalMa Tal år 8

Skapad 2016-10-02 09:41 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planeringen utgår från boken Prio 8

Innehåll

Syfte

Undervisningen skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och ösa rutinuppgifter

Föra och följa matematiska resonemang

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning: ex Reella tal, metoder för beräkningar, potensform

Problemlösning: ex Strategier inom olika ämnesområden, värdering av metod

Det här skall du lära dig

Eleven skall lära sig att lösa olika problem, använda matematiska begrepp, behärska matematiska metoder för att göra beräkningar.

Eleven skall dessutom lära sig att samtala om och redogöra för symboler och algebraiska uttryck med anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven skall lära sig att föra underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar såväl praktiskt som teoretiskt.

Vi använder olika material och metoder såsom ex. matematikböcker, youtubeklipp, educreation, gruppövningar, parövningar, enskilt arbete, gemensamma diskussioner och  problemlösningsuppgifter.

 Lektionsplan:
Här är uppgifter och filmer man kan använda för att lära sig om området. Vi kommer att arbeta med en hel del av uppgifterna i boken men det är inget måste att göra de föreslagna uppgifterna, i vissa delar kan vi komma att använda helt annat material. Är det så att man missat något tillfälle så kan man arbeta i boken med de delar som nämns här nedan. Använd gärna youtubeklippen de visar genomgångar på de olika delarna!

 

 

 

Lekt.

nr.

Innehåll (del i boken).

Arbeta med

Extramaterial

1-2

Positiva och negativa tal (1.1),
Addition och subtraktion med negativa tal (1.2)
s.7-14

Del 1.1
Räkna hela nivå 1, 2 eller 3.

Del 1.2.

Räkna alla uppgifter på två av nivåerna.

Filmer:
https://youtu.be/2BGJwpQ_S0U

https://youtu.be/-utnPemtBpg

Extra träning om du tycker det är svårt:s.40 uppg. 3, 4, 6,7,8,10,
 Om du vill fördjupa dig: s.42-1-3

3-4

Multiplikation och division med negativa tal.(1.3)
s.15-19

Räkna uppgifterna på två av nivåerna.

Filmer:

https://youtu.be/hTbCX2N8Bj8

https://youtu.be/2m2w8q0Bwdo

Extra träning om du tycker det är svårt:s.40, 12,14, 15
Om du vill fördjupa dig: s.42, 4-6, s.43. uppg. 20

5-7

Potenser (1.4) s.20-22.

Multiplikation och division med potenser. (1.5) s.23-25

Räkna uppgifterna på två av nivåerna av varje del.

https://youtu.be/BGu8FzScY78?list=PLmwZRQqL38s3dpN0dvE7BzHOyMgbNR27p

https://youtu.be/CftYzVpiIUE?list=PLmwZRQqL38s3dpN0dvE7BzHOyMgbNR27p

Extra träning om du tycker det är svårt: :s.40, uppg.16a, 17a, 18, 19 a, 20a.s.41. a-uppgifterna nr 21-25 s.42 uppg.14

 

8

Kvadratrötter.(1.6)
s.26-27

Räkna uppgifterna på två av nivåerna

https://youtu.be/I0WLN2-dgYY?list=PLmwZRQqL38s3dpN0dvE7BzHOyMgbNR27p

Extra träning om du tycker det är svårt: s.41 26-30
Om du vill fördjupa dig:s.43, uppg.18

9

Stora och små tal med tiopotenser.1.7

s.28-31

Räkna uppgifterna på två av nivåerna

Filmer:
https://youtu.be/JsEgQh2YdlI?list=PLmwZRQqL38s3dpN0dvE7BzHOyMgbNR27p
Extra träning om du tycker det är svårt: s.41, 31-36
Om du vill fördjupa dig: s.42 uppg. 9-12, s.43 uppg.16

 

10.

Prefix och gällande siffror

(1.8). s32-35

1.8 Prefix och gällande siffror

Filmer:
https://youtu.be/Au8astSca-E?list=PLmwZRQqL38s3dpN0dvE7BzHOyMgbNR27p

https://youtu.be/dNk0ZRRIVP0?list=PLmwZRQqL38s3dpN0dvE7BzHOyMgbNR27p
Extra träning om du tycker det är svårt: s.43,uppg.13, 17

 

 

11

Fördjupning/repetition

Basläger –

Hög höjd

Arbeta med uppgifterna här ovan på s. 40-43. Fråga läraren efter ytterligare uppgifter.

12

Kapiteltest/prov

 

 

 

 Kunskapsredovisning:

Prov. Datum ej bestämt ännu
Kunskaper som visas vid lektionerna

Matriser

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Metod
Problem/Resonemang
Begrepp
Redovisning/Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: