Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, läsning

Skapad 2016-10-02 12:12 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Läsa egen vald skönlitteratur både i skolan och hemma. Dokumentation och samtal kring den lästa texten.

Innehåll

Område: ___svenska______________

Bedöm dina kunskaper om __läsning_______________


Säker

Ganska
säker


Osäker

Jag kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt.

 

 

 

 

 

 

Jag kan förstå texters sammanhang och budskap.

 

 

 

 

 

 

Jag kan sammanfatta texters innehåll.

 

 

 

 

 

 

Jag kan resonera och kommentera viktiga delar från en text.

 

 

 

 

 

 

Jag kan beskriva olika karaktärer från det jag läst.

 

 

 

 

 

 

Jag kan beskriva min upplevelse av läsningen.

 

 

 

 

 

 

Jag kan koppla illustration till text.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bokpresentation "Stimulera många flera"

 • Bokrecension med sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska, läsning

Svenska, läsning av skönlitteratur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Ny aspekt
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Ny aspekt
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ny aspekt

Sv
Kunskapskrav Svenska årskurs 6

Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 6

E
C
A
Eleven kan: läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar... genom att använda lässtrategier ...
...läsa med flyt ...lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
...läsa med gott flyt ...lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
...läsa med mycket gott flyt ...lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra : ...sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar ... koppling till sammanhanget visar eleven ...läsförståelse.
...enkla, kronologiska sammanfattningar ...med viss koppling ...grundläggande läsförståelse.
...utvecklade sammanfattningar ...med relativt god koppling ...god läsförståelse.
...välutvecklade sammanfattningar ...mycket god koppling ...mycket god läsförståelse
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och... om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett ... beskriva sin upplevelse av läsningen.
... föra enkla och till viss del underbyggda resonemang ... enkelt sätt beskrivs upplevelsen
... föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ...utvecklat sätt beskrivs upplevelsen
...föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang ... välutvecklat sätt beskrivs upplevelsen.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de... kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
...samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt
...samspelar på ett ändamålsenligt sätt
...samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: