Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Europa ht 2016

Skapad 2016-10-02 13:33 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Tema Europa. Veckorna 39-50 Lgr sidan 159 .Undervisningen i geografi ska ge eleverna kunskaper: om hur människan, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. ...om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmåga
 • analysera samspel mellan människan, samhället och naturen i Europa 
 • analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor för hållbar utveckling
 • Kunskaper
 • använda några av geografins begrepp: natur- och kulturlandskap, hållbar utveckling
 • använda kartor
 • Länder i Europa. Huvudstäder, berg, hav (storleksordna)
 • orsak och konsekvenser i levnadsvillkoren

Bedömning - vad och hur

 • Vad
 • resonera kring frågor om hållbar utveckling
 • resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämna levnadsvillkor
 • resonemang om sambandet mellan natur- och kulturlandskap hur befolkningen är fördelad
 • Namngeografi, beskriva lägen och storleksordnar städer
 • använder kartor
 • Geografiska begrepp

 

 • Hur
 • Lärare bedömer kontinuerligt hur du använder begrepp i tal, skrift och film.
 • Läraren bedömer kontinuerligt hur du analyserar och resonerar om natur-och kulturlandskap och hållbar utveckling
 • Kamratbedömning och självbedömning 

Undervisning och arbetsformer

 • Undervisning
 • Europa huvudstäder, berg, hav och sjöar
 • miljö och utvecklingsfrågor för hållbar utveckling ex hur vi reser, förflyttar oss 
 • Europeiska natur- och kulturlandskap
 • Begrepp natur- och kulturlandskap
 • ojämlika levnadsvillkor, orsaker och konsekvenser
 • Dokumentation; analys fördelning av befolkning mm 
 • Arbetsformer
 • Filmer
 • Globalis.se resonera och analysera
 • Seterra 
 • inläsningstjänst
 • diskutera- samtal om begreppen, levnadsvillkor
 • läsa och skriva
 • Dokumentation Ipad (faktatext Book Creator, Pages, Imovie)
 • Dokumentation, Collage
 • Arbete i grupp (kollaborativt lärande)
 • Kamratbedömning och självbedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: