Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mein Sofa steht rechts ... ht 2016

Skapad 2016-10-02 14:45 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Hur ser ditt drömrum ut? Vad heter fåtölj på tyska? Varför är det så användbart att kunna an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor och zwischen?

Foto: https://www.flickr.com/photos/hereistom/

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi lär oss ord för hur man kan bo, för möbler och inredning och de prepositioner du behöver för att kunna berätta var något står eller var du ställer något.

Vi övar på lektionerna och examination blir det genom läsförståelsetest, skriftlig uppgift där du beskriver ett rum, hörförståelsetest samt en muntligt uppgift. Senare kommer du att få göra en muntlig presentation för gruppen om ditt drömrum. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du använder ditt ordförråd för området (möbler, inredning, färg och form, prepositioner och andra lägesord.)
  • hur väl du uttrycker dig i fraser och meningar när du beskriver rummet i en skriven text.
  • hur väl du uttrycker dig i fraser och meningar när du beskriver rummet muntligt.
  • hur väl du kan bearbeta och förbättra din framställning.
  • hur väl du kan förstå talad tyska
  • hur väl du  kan förstå enkel text på tyska
  • hur väl du kan interagera (samtala) muntligt kring ett välkänt ämne.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området under v 47-51.  

Matriser

M2
Mein Sofa steht rechts ...

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... förstå talat och skrivet språk
Berättelser och annan fiktion
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Samtala
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva text, beskriva ett rum.
Du kan i skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i en skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
... söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Välja lämpliga ord och fraser till en presentation
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materielat i sin egen produktion och interaktion.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Muntlig presentation: "Mein Traumzimmer
Du kan i en muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du kan i muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i en muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen ... samt grammatiska strukturer.
Bearbetning av text
För att förtydliga och variera din kommunikationkan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: