👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rockhistoria åk 8

Skapad 2016-10-02 15:01 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Arbetsområde om rockens historia.
Grundskola 8 Musik
UPPLÄGG Arbetet med rockhistoria kommer att bedrivas dels på lektioner, dels som hemarbete utifrån stencilmateriel och lyssningsexempel via nätet/CD. På lektionerna följer vi rockmusikens utveckling samt diskuterar dess påverkan på individen och betydelse i samhället. Genom lyssningsexempel och videoklipp lär vi oss att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika stilar. Vi sjunger och spelar låtar från den aktuella tidsperioden.

Innehåll

Mål

- att genom lyssning känna igen karaktärsdrag för olika stilar och viktiga stilbildare inom rocken
- att förstå hur och varför olika stilar har uppkommit
- att kunna reflektera över rockmusikens påverkan på individen och betydelse i samhället
- att musicera med stiltypiska drag i låtar från tidsperioden

I arbetsområdet bedöms:

- hur väl du kan känna igen karaktärsdragen för olika musikstilar och viktiga stilbildare 
- i vilken mån du kan beskriva bakgrunden till hur olika stilar har utvecklats
- i vilken grad du kan jämföra, förstå samband och dra slutsatser omkring rockens utveckling
- hur du kan resonera kring rockmusikens påverkan på individen och dess betydelse i samhället
 - i vilken mån du kan musicera med stiltypiska drag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Formativ bedömningsmatris - MUSIK

På väg mot baskunskaper
Baskunskaper
Fördjupade kunskaper (uppnår baskunskaper
Höga kunskaper (uppnår fördjupade kunskaper)
1. Sjunga / Spela
Förmåga att sjunga i olika former och genrer. Spela ackord, melodi, slagverk och basstämma samt sjunga i olika musikaliska former och stilar.
Har ännu inte uppnått målet
Jag deltar i alla moment i sång och spel, tar mitt ansvar i gruppen samt byter ackord med visst flyt.
Jag kan spela och sjunga hela låtar och följer rytm och tonhöjd med säkerhet. Jag klarar av självständiga uppgifter i spellåtar.
Jag visar teknisk skicklighet och självständighet i sång och spel och tar solistiska uppgifter.
2. Lyssna / Reflektera
Lyssna till och reflektera över musikens roll i olika kulturer och tidsepoker
Har ännu inte uppnått målet
Jag kan enkelt beskriva musikens roll i olika kulturer och tidsepoker. Jag känner igen några musikstilar och stilbildare.
Jag kan reflektera över musikens roll i olika kulturer och tidsepoker. Jag kan identifiera betydelsefulla musikstilar och stilbildare.
Jag kan förklara samband, analysera och dra egna slutsatser om musikens roll i olika kulturer och tidsepoker. Jag är väl förtrogen med musikstilar och stilbildare.
3. Musikens verktyg
Instrumentkunskap, noter och symboler
Har ännu inte uppnått målet
Jag känner igen de vanligaste instrumenten och kan enkelt beskriva hur de används i olika sammanhang. Jag kan följa enkla musikaliska begrepp och symboler i sång och spel.
Jag kan förklara hur de vanligaste instrumenten fungerar. Jag förstår och kan använda mig av musikaliska begrepp och symboler i sång och spel.
Jag kan förklara och jämföra instrumentens tonbildning och funktion. Jag kan självständigt använda mig av musikaliska begrepp och symboler i sång och spel.
4. Skapa
Skapa musik och uttrycka egna musikaliska tankar och idéer
Har ännu inte uppnått målet
Jag deltar i enkelt musikskapande.
Jag kan uttrycka egna idéer i musikskapande.
Jag skapar musik på ett medvetet sätt med personligt uttryck.