👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott o hälsa 2017/2018 Egen planering- inlämning av teoretiska uppgiter-ÅK9

Skapad 2016-10-02 15:19 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Skriftliga uppgifter, prov (Hemuppgifter, skriftliga tankar kring egen träning, etc.) Eleven ansvarar för en egen lektion (Skriftligt planeras en egen lektion, genomförs och utvärderas).

Innehåll

Syfte

Att väcka intresse och nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter hos eleverna  genom att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörekleaktiviteter.
Att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att elverna utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Konkretiserade mål

Grundläggande är att idrottsundervisningen ska utformas så att alla elever ska kunna delta och utvecklas på sina egna villkor. Dessutom är målet med undervisningen att eleven ska bli intresserad och nyfiken av motion och träning.

 Eleven ska utvecklas både fysiskt (styrka, snabbhet, rörlighet, koordination, kondition etc.), psykiskt (inställning, uppförande, medvetande etc.), socialt (samarbete i olika grupper, visa förståelse för olikheter, följa regler mm.)

 Eleven ska bli medveten om vad som är bra för sin hälsa. T.ex. genom kunskap om kost, sömn, vila, olika fysiska aktiviteter etc.).

 Eleven ska utveckla sin rörelseförmåga (t.ex. smidighet, teknik osv. inom olika aktiviteter).

 Eleven ska själv kunna ansvara för planering och genomförande av motion och träning.

 Eleven ska få utbildning för nödsituationer såsom livräddning och första hjälpen vid olycksfall.

Mål, som man enligt kursplanen, ska ha uppnått i slutet av åk. 9.

Arbetssätt

    • Praktiskt utövande (alla fysiska aktiviteter vi genomför under lektionstid)

    • Teori (Genomgångar, spelregler, taktik, etc.)

    • Skriftliga uppgifter (Hemuppgifter, skriftliga tankar kring egen träning, etc.)

    • Eleven kan ansvara för en egen lektion (Skriftligt planeras en egen lektion, genomförs och utvärderas)

 

Matriser

Idh
Inlämning av teoretiska uppgifter åk9

CENTRAL INNEHÅLL
E
C
A
Förmågor
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
- Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan. - Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen. - Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. - Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa. - Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsa och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsa och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsa och den fysiska förmågan.
BEDÖMS
Skriftlig inlämningsuppgift med mål, planering och genomförande av planering - Hur väl uppgiften är fördjupad med resonemang och analys av mål och träningsupplägg.
DET BETYDER ATT
Du sätter mål och planera genomför aktiviteter för att nå detta . Ditt resonemang om effekter är till större delen faktabaserat och grundläggande dvs du berättar vad du ska göra och hur.
Du kan ge mer konkreta exempel på hur olika faktorer påverkar DIN hälsa och träning utifrån DITT upplägg. du motiverad.
Du analysera och resonerar på en djupare nivå och kan ge konkreta exempel på förändringar. Du berätta varför.