Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik hösten åk 2

Skapad 2016-10-02 15:36 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematik kommer du att få arbeta mycket med praktisk matte. Du kommer att få arbeta med konkret och laborativt material. Vi kommer att ha mycket matteprat. Du kommer att få arbeta med vårt läromedel "Prima matematik 2A och 2B".

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

 

Detta kommer vi att arbeta med:

 • talraden 1-100
 • udda och jämna tal
 • <, > och =
 • ordningstal
 • bråk
 • geometri
 • positionssystemet (ental och tiotal)
 • Stora plus
 • addition 0-100 utan tiotalsövergång
 • subtraktion 0-100 utan tiotalsövergång
 • klockan, (tio i/över, tjugo i/över)
 • tidsdifferenser
 • statistik
 • volym

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

Vi kollar av din förståelse och dina kunskaper, se matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matris till Prima 2A

Nivå 1
Osäker
Nivå 2
Pågående
Nivå 3
Uppnått målet
Talraden 0 - 100
Udda och jämna tal
Rep. av större än, mindre än och likhetstecknet
Addition och subtraktion med hela tiotal
Veta vad som är ental och tiotal (positionssystemet)
Bråk; 1/2, 1/3 och 1/4
Addition med ental 20 - 100 utan tiotalsövergång
Adition med tiotal 20 - 100
Subtraktion med ental 20 - 100 utan tiotalsövergång
Subtraktion med tiotal 20 - 100
Ordningstal
Geometriska objekt
Addition med tiotalsövergång 0 - 20 (Stora plus)
Tidsdifferens
Klockan; tio i/över och tjugo i/över
Statistik
Volym
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: