Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd: Flagga

Skapad 2016-10-02 15:45 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Slöjd
Vi ska tillverka en valfri flagga.

Innehåll

Mål och innehåll enligt LGR11:

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll:

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

 

Undervisningens innehåll och förmågor att utveckla:

 • Genom inspiration skapa ett slöjdföremål
 • Att kunna hantera material och redskap
 • Känna till olika hantverkstekniker.
 • Att kunna följa instruktioner och arbeta självständigt.
 • Att utveckla din kreativitet.
 • beskriver sitt arbete i bild och text och reflekterar över arbetet i en loggbok
 • Att utöva en god arbetsmiljö på slöjden där vi hjälper varandra och samarbetar.

Konkretiserade mål

Eleven

 • kan presentera idéer för slöjdarbeten.
 • visar kreativitet (skapar, löser problem).
 • följer instruktioner (muntliga, skriftliga).
 • kan påverka sitt resultat under arbetets gång.
 • tar egna initiativ, arbetar självständigt och tar eget ansvar.
 • utvärderar sina arbetsinsatser och det färdiga resultatet.
 • följer regler, rutiner och bidrar till arbetsro.

Bedömning

Samtliga delar i slöjdprocessen ska bedömas (idé, planering, genomförande och utvärdering).

Vi bedömer

 • hur eleven kan skapa och genomföra idéer.
 • hur självständigt eleven arbetar.
 • problemlösningsförmågan.
 • hur ansvarsförmågan är (ansvar för sig själv, arbetet, salen, ordning).
 • hur eleven kan använda verktyg.
 • hur eleven gör färg- och formval (estetiska förmågan).
 • hur eleven kan utvärdera sitt eget arbete.

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: