Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pollinering

Skapad 2016-10-02 15:50 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Varför finns det så vackra blommar här i världen? Vi kommer att besvara frågan och lära oss varför pollinering är så viktigt för växterna och för oss människor. Ni kommer att få lära er hur blommorna fortplantningssystem är uppbyggt och vad de olika delarna heter.

Innehåll

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleven kan:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 

 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

 

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

 • Natur och samhälleMänniskans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Natur och samhälleDjurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Biologins metoder och arbetssättEnkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Biologins metoder och arbetssättHur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Biologins metoder och arbetssättDokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

 

Undervisning-metod och innehåll

 

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt och i grupp
 • läsning av enkla faktatexter i ”Koll på NO” med tillhörande frågor
 • experiment med frö
 • fältstudier
 • sorteringsövningar
 • dokumentation och redovisning på olika sätt

 

Bedömning

Vi bedömer hur eleven:

 • har utvecklat kunskaper om, nyfikenhet på och intresse för temat
 • klarar av att svara på frågor genom undersökningar och med hjälp av olika typer av källor
 • använder sig av olika begrepp som hör till temat
 • samtalar om, tolkar och framställer texter och bilder i sina arbetsuppgifter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: