Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätten addition och subtratktion

Skapad 2016-10-02 17:03 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

LÄNGD OCH RÄKNESÄTTEN ADDITION OCH SUBTRAKTION

Matematik - Åk 4 - ca 5 veckor

 

Mål och syfte - Detta kommer vi att utveckla:

 • Förmågan att jämföra och mäta längd.
 • Förmågan att väja och byta längdenheter.
 • Förmågan att addera och subtrahera på olika sätt.
 • Förmågan att känna igen händelser som leder till addition och subtraktion.
 • Förmågan att välja lämplig metod när du löser problem.

 

Innehåll - Detta kommer vi att arbeta med för att nå målen:

 • Längdenheter
 • Omvandling av längdenheter
 • Användning av olika mätinstrument
 • Sträcka
 • Stråle
 • Talsorter var för sig
 • Uppställning

 

Arbetsformer - Såhär kommer vi att arbeta med innehållet:

 • Gemensamma aktiviteter i helklass
 • Individuellt arbete
 • Problemlösning
 • NOMP - dator
 • EPA - enskilt, par, alla tillsammans
 • Matematiska begrepp

 

Bedömning - Detta kommer vi tillsammans att kolla på:

 • Förståelse för begrepp som tagits upp under området  
 • Hur du löser problem  
 • Hur du väljer och tillämpar olika metoder och strategier  
 • Hur du kommunicerar med hjälp av matematikens uttrycksformer  
 • Hur du resonerar kring begrepp, slutsatser etc.

 

 • Vi kommer att genomföra en diagnos under arbetets gång, där du får skriftlig feedback och utifrån diagnos kommer du få anpassade uppgifter att arbeta med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: