Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitl 2 - Enheter

Skapad 2016-10-02 17:27 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 7 Matematik
Kapitel 2 innehåller momenten prefix, längdenheter, viktenheter, medelhastighet och tid. I avsnittet om vikt får eleverna möta en ny enhet, ton. Uppgifterna anknyter till konkreta sammanhang. Hastighet kan anges i olika enheter. Vii tar upp enheten km/h.

Innehåll

Konkretisering av målen- detta visar du genom att:

När eleverna har arbetat med kapitlet ska de kunna räkna med:

 - prefix,

- de vanligaste enheterna för längd, vikt och volym,

- tid och hastighet.

 

Undervisning - detta kommer via att arbeta med:

 - genomgång i grupp och individuellt,

- enskilt arbete,

- lösningsdiskussioner i grupp,

redovisa uppgifter muntlig och argumentera varför lösningen är bra,

- prov

Vi ska öva med uppgifter i kapitlet 3 tre veckor i ocktober

Uppgifter

 • Enheter - läxa 8

 • Enheter- Läxa 5

 • Enheter - Läxa 6

 • Enheter Läxa 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma

Matriser

Ma
Generell matematikmatris

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt.
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt.
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: