Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Idrott och hälsa åk 1-3 2019/2020

Skapad 2016-10-02 17:48 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Att röra på sig är viktigt för att må bra. På idrottslektionerna kommer ni att få prova på många olika lekar och sporter och ni kommer att få öva er på att samarbeta med varandra på olika sätt. Vårt största fokus är att ha roligt tillsammans!

Innehåll

Åk 1-3

 

Rörelse

 • olika lekar med och utan boll och dess regler
 • enklare bollekar med inriktning på kasta och fånga
 • takt och rytm i dans och rörelse till musik
 • träna grovmotoriska grundformer såsom hoppa, klättra, springa, rulla osv. i t ex redskapsstationer, lekar, danser och rörelser
 • enklare bollspel med träning på samarbete och hänsynstagande
 • att prata om säkerhet och hänsynstagande i samband med idrottsaktiviteter
 • lekar och rörelse i vatten. Träning i att kunna balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 • diskuterar kroppen ur ett hälsoperspektiv
 • att beskriva en lek efteråt och upplevelsen av den
 • genomgång av regler och förståelse av att följa regler
 • kunna duscha och byta om till lektionerna
 • träna på avslappning

 

Friluftsliv och utevistelse

 • olika aktiviteter utomhus såsom friidrott, utelekar och bollspel
 • uteaktiviteter vid olika årstider och miljöer
 • träna på att klä sig efter väder
 • enklare skolgårdsorientering
 • genom temadagar och friluftsdagar
 • skapa en förståelse för allemansrättens grunder

 

Matriser

Idh
*Grundmatris i Idrott och Hälsa åk 1-3 Team Södra Sandby

Rubrik 1

lägst önskad i år 3
Delta och anpassa rörelser
Kunna behärska några grundmotoriska former.
Kunna behärska alla grundmotoriska former.
Kunna behärska de grundmotoriska formerna i enkla sammansatta former.
Kunna delta i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Takt och rytm
Kunna röra sig fritt till musik.
Kunna härma rörelser till musik.
Kunna visa taktkänsla till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Simma
Våga doppa sig i vatten.
Simma med hjälpmedel
Simma minst 25 m i magläge utan hjälpmedel.
Eleven kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
Samtal om vikten av att röra på sig, rätt kost och god hygien.
Samtal om vikten av att röra på sig, rätt kost och god hygien.
Samtal om vikten av att röra på sig, rätt kost och god hygien.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Kunna delta i uteverksamhet i närmiljö. Ha kläder efter väder.
Ha förståelse för allemansrättens regler.
Kunna redogöra för minst två av allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Kunna begrepp som framför, bakom, sidan om etc samt vad en karta är till för.
Kunna orientera med hjälp av karta inomhus.
Kunna orientera med hjälp av karta i skolans närmiljö.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Förstå vikten av uppvärmning inför en aktivitet samt följa säkerhetsföreskrifterna för aktiviteten.
Förstå vikten av uppvärmning inför en aktivitet samt följa säkerhetsföreskrifterna för aktiviteten.
Förstå vikten av uppvärmning inför en aktivitet samt följa säkerhetsföreskrifterna för aktiviteten.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: