Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Att så ett frö vt2016-ht2017

Skapad 2016-10-02 18:17 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Hur går det till när ett litet frö blir en ny växt som får blommor? Vad menas med en livscykel? Varför är bin så viktiga för naturen?

Innehåll

Mål:

Följande långsiktiga mål i ämnet biologi ligger till grund för projektet Att så ett frö vt2016-ht2017: Förmågan att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • använda biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Kunskapskrav lgr 11

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Det här säger läroplanen att undervisningen ska innehålla:

Se kopplingar läroplanen

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

Vt 16 Titta på olika frön och göra fröbomber som vi planterar vid skolans odlingsplats. 

Besöka Jonsereds trädgård vid flera tillfällen under läsåret samt besök från Jonsereds trädgård på Lillegårdsskolan. Under ht 16 samlar vi frön, sår ett frö, tillverkar vattenflaskor och sjunger sånger från Majas alfabet.

Genomgångar av olika livscyklar, pollinering, bin, kompostering mm.

Filmer 

NO-boken med tillhörande arbetsbok.

http://webbapp.liber.se/boken-om-no-1-3/#/

Om möjligt ett besök vid demonstrationskomposten vid Botaniska trädgården i Göteborg. 

 

(Konkret material, metoder, etc)

 

Lärarna kommer att bedöma: 

Elevens förmåga att vara aktiv under lektioner och diskussioner.

Elevens förmåga att beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Elevens förmåga att ge exempel på livscykler hos några djur och växter.

Elevens förmåga att utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan.

Elevens förmåga att känna till och kunna berätta något om hur djur och växter sorteras och grupperas.

Elevens förmåga att göra enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Elevens förmåga att ha förståelse för vad enkla näringskedjor är och vad de innebär i ett ekosystem.

Elevens förmåga att dokumenterar vissa lektioner och undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Bi  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: