Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i ML 4-6 för läsår 2016/2017

Skapad 2016-10-02 18:20 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
MÅL: Du ska utveckla ditt modersmål för att bli ännu bättre!

Innehåll

HUR ?

ARBETSSÄTT:

Du kommer att läsa korta och längre texter ur skönlitteratur. Både sådana som du väljer själv eller får från läraren.         

Du kommer att läsa fakta texter om det som intresserar dig och svara på frågor om det Det du läser om kommer du att välja själv.

Du kommer att läsa om kända Polacker och höra om delar av vår dramatiska historia.

Matriser

Ml
Bedömningsmatris för modersmål för

STEG 1
STEG 2
STEG 3
FÖRMÅGAN ATT LÄSA
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.
FÖRMÅGAN ATT SKRIVA
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt.
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du använder med god säkerhet grundläggande regler. Du stavar vanligt förekommande ord rätt.
FÖRMÅGAN ATT TALA...
och samtala
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet.
Berättande texter och sakprosa texter
Du känner till och har grundläggande förståelse av polska berättande texter i form av skönlitteratur, sagor och myter från olika tider.
Du känner till och har god förståelse av polska beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner.
Du känner till och har mycket god förståelse av polska berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
FÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA
SITT ORDFÖRRÅD
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder sig av enkla synonymer och motsatser.
Du känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: