Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hembygden, Njutångers skola.

Skapad 2016-10-02 18:52 i Njutångers skola Hudiksvall
Att leva i närområdet. Hur är det nu? Hur var det förr?
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Att leva i närområdet!

Hur är det att leva och bo där vi bor?

Hur är det nu?

Hur var det förr?

Innehåll

Våra mål med undervisningen

 • Känna till och kunna jämföra hur det är att leva och bo (levnadsvillkoren) på hemorten förr och nu.
 • Känna till några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
 • Känna till hur naturen och miljön runt omkring oss påverkar vårt sätt att leva och bo.
 • Känna till kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Arbetsgång och arbetssätt

 • skriva egna faktatexter
 • söka information
 • titta på kartor
 • genomföra bygdevandring, vid Snäckmor.
 • filmer
 • besök av någon person som berättar om t.ex. livet förr

Bedömning

Genom att skriva och berätta i egna böcker ser vi att ni har uppnått målen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: