Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i engelska 9B

Skapad 2016-10-02 20:05 i Olandsskolan Östhammar
En övergripande planering för åk 9 i engelska som har läromedlet What's Up
Grundskola 9 Engelska
En övergripande planering för åk 9 som har läromedlet What's Up

Innehåll

Hello!

Här kommer en övergripande planering i engelska för läsåret 2016-17. Vi fortsätter och använder läromedlet What's Up, textbok- och arbetsbok för åk 9.

Textboken är indelad i olika teman och innehåller:

 • Ups and downs
 • Love
 • Project 1 - Planning a trip
 • Media
 • Literature
 • Stories of Suspense
 • Project 2 - Yearbook
 • Mother Nature
 • A Light Read
 • Realia

Vi började höstterminen med att studera realiakapitlet, som behandlade engelska språkets historia, engelskan som världsspråk och engelskan i olika länder. Vi kombinerade dessa hörövningar med tre utbildningsprogram, som behandlade samma teman. Därefter började vi på avsnittet Ups and Downs. I samband med texten "A genius - in spite of all" gjorde vi enskilda presentationer om en kändis som har någon form av funktionsnedsättning.

Varje avsnitt innehåller en inledande hörövning och sedan följer tre texter samt oftast en sång med låttext. I arbetsboken finns övningar som är kopplade till varje avsnitt och varje enskilt kapitel. I arbetsboken finns också grammatikövningar s 111-145. I textboken hittar man en minigrammatik på sid 124-158. Ordlistor till texterna finns fr o m sid 159 i textboken. Efter varje avsnitt brukar vi ha ett skriftligt prov som innehåller hör- och läsförståelse, ordkunskap, grammatik samt en skrivuppgift. Man kan även jobba med digitala övningar kopplade till What's Up på adressen www.sanomautbildning.se

Vi har två engelskalektioner i veckan (onsdagar och fredagar). Eleverna har röstat fram fredag som läxdag. Läxor, skriftliga prov, uppgifter, redovisningar mm meddelas i god tid på klassen blogg i Unikum.

Efter provet 5/10 på avsnittet Ups and Downs kommer vi att börja träna inför det muntliga nationella provet i engelska. Eleverna kommer även göra nationella prov i svenska och matematik. Alla muntliga prov ligger på hösten. De övriga proven görs i vår.

Vi kommer även att följa det amerikanska valet, som avgörs senare i höst. Min ambition är också att vi ska hinna läsa två romaner detta läs .

Förutom läroböckerna har vi tillgång till det digitala läromedlet Digilär. Vi varvar texterna i böckerna med korsord, radio- och TV-program, engelska filmer, appar på Ipad, spel och lekar, rollspel, grupp- och pararbete mm.

Vi tränar regelbundet följande förmågor på lektionerna:

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Muntlig produktion
 • Skriftlig produktion

Samt att vi lär oss mer om förhållanden och levnadsvillkor i engelskspråkiga länder.

Vi jobbar mot nedanstående målkriterier i engelska:

Förstå tal *
Förstå skrift *
Redogöra, diskutera & agera
Välja & använda strategi
Välja & använda material
 
Formulera sig i tal *
Formulera sig i skrift *
 
Bearbeta & förbättra
Uttrycka sig muntligt *
Uttrycka sig skriftligt *
Strategi för interaktion
 
Diskutera & jämföra
* Vi har delat några av Skolverkets aspekter för att göra det lättare att jobba formativt. Läs mer här »
 

 

 
 
 
 
 
 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: