Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN-rollspel 2016

Skapad 2016-10-02 20:10 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Tillsammans med två andra delegater ska du företräda ett land i FN:s generalförsamling.

Innehåll

 

 • DELTAGANDE KLASSER: SA15A, SA15B, SA15C, SA15D
 • DELTAGANDE ÄMNEN: SH & SV

 

MÅL ATT UPPNÅ I SH2:              

 • Eleven kan redogöra för hur samhället påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån olika villkor.
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor.
 • Eleven kan använda samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Eleven kan, på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

 

ARBETA MED:

 • Fakta om FN och frågeställningar
 • Kartlägga ditt land. (sh)
 • Arbeta med ditt lands positioner/åsikter i de olika frågeställningarna. ”positionpaper”. (sh & sv)
 • Individuell resolution. (sh & sv)
 • Öppningstal. (sh & sv)
 • Argumentation (sv & sh)

 

INFO & LÄNKTIPS:

 

FÖRMÅGOR/KOMPETENSER:

Analysförmåga: Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga: Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information: Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

 

DELTAGANDE LÄNDER:

 

 • 15A: Kina, Qatar, Grekland, Somalia, Irak, Ukraina, Nordkorea, Palestina, Belgien, Mexico
 • 15B: USA, Iran, Tyskland, Pakistan, Storbritannien, Rumänien, Indien, Sydafrika, Turkiet, Japan
 • 15C: Ryssland, Kuba, Saudiarabien, Syrien, Israel, Sydkorea, Tunisien, Egypten, Ungern,
 • 15D: Frankrike, Brasilien, Thailand, Marocko och Afghanistan

 

CHECKLISTA/TIDSPLAN

 

       v. 41 Redovisning av landinfo Power Point

       v. 42,43 Introduktion och arbete med olika arbetsområden. Arbete med ländernas positioner i de olika frågeställningarna. Arbete med individuella resolutioner efter val av frågeställning.

        v. 45 Position paper ska vara klart. Individuellt arbete med utkast till resolution. Utkast (kladd inför resolution) ska vara klart denna vecka.

            Innehåll utkast:

Orsaker till och konsekvenser av problemet jag (mitt land) ser kopplat till frågeställningen+ mina (landets) ideér om hur problemen ska lösas.

Här kan också finnas exempel på vilka resolutioner/konventioner landet skrivit på i frågan.

 

        v.46        Skriv öppningstal Inlämning resolution tisdag

 

        v.47        Skriv argumenterande tal för den egna resolutionen, mot andras  resolutioner, svar på andras kritik. De andras resolutioner ska vara tillgängliga för eleverna från och med denna vecka

        v. 48 FN-rollspel 29-30 nov

        v. 49 Skriv slutsats

        v. 50 Inlämning slutsats

 

 

     LYCKA TILL!

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Kartläggning av land

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: