Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling på morgonen

Skapad 2016-10-02 20:40 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Grundsärskola 3 – 6 Kommunikation Verklighetsuppfattning

Innehåll

Mål för morgonsamlingen

Skapa en lugn och trygg start på dagen genom att vi följer en bestämd rutin.

Du vet med stöd av bildschemat vad som ska hända under dagen.

Du vet vad, och med vem du ska jobba direkt efter samlingen.

Alla ska känna en delaktighet i samlingen.

Aktiviteter utifrån det centrala innehållet

 • Vi sitter på bestämda platser runt bordet i klassrummet
 • Vi lyssnar på lugn musik i några minuter, med timstock.
 • Vi hälsar gomorron med gomorronsången, och kollar hur alla mår idag. 
 • Vi benämner veckodagens namn.
 • Klassvärden kommer fram till tavlan och läser kompisarna namn. Den som ropas upp räcker upp handen eller säger "ja".
 • Värden drar almanackslappen med dagens datum och sätter upp på sin plats. Värden säger vilka siffror som ingår i datumet, vilken som kommer först och sedan, och hur man säger talet. Vi repeterar veckodagen, datumet och månadens namn.
 • Värden pekar under orden i meningen och alla läser tillsammans: "Idag är det... "osv.
 • Värden gör en kryss på stora almanackan
 • Läraren sätter upp bildschema på tavlan och gå igenom vilket tema och arbetsuppgifter du har idag
 • I mån av tid gör vi något mer gemensamt vid bordet. T.ex. kom ihåg-lek, begreppsträningslek, munmotorikövning eller liknande. 

 

 

Detta kommer att bedömas.

Vi kommer fortlöpande bedöma din utveckling med stöd av observation och i kollegiala samtal i arbetslaget.

Kan du turtagning?
Kan du läsa kompisarna namn
Kan du veckodagar, månad år, årstid?

Dokumentation

Kontinuerlig utvärdering och dokumentation kommer att ske och inför nästa utvecklingssamtal  görs en sammanfattning av elevens utveckling.

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: