Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-10-02 20:47 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi Biologi
När du arbetar med detta arbetsområde kommer du att lära dig om vad fotosyntesen är och vilken nytta växter och djur har av varandra. Du ska även lära dig om vad som händer med ett dött djur i skogen, vilka bär du kan plocka i skogen, vad som menas med bytesdjur och vad allemansrätten är.

Innehåll

Syfte:

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:

 

 • veta vad fotosyntesen är och hur denna process fungerar.
 • vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar.
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.
 • känna till några rovdjur och bytesdjur.
 • veta vad människor använder skogen till.
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Så här ska vi arbeta

 

 • Arbeta med genomgångar , diskussioner , grupparbeten, redovisningen och textbearbetning. 
 • Arbeta utifrån olika inlärningsfrågor. 
 • Titta på film.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du ska kunna använda olika ord och begrepp som rör detta arbetsområde inom text.
 • Din förmåga att kunna söka fakta från olika källor.
 • Ditt ansvar för dina studier vid såväl enskild arbete som i grupp.
 • Vi kommer att ha läxförhör/ prov där vi testar målen. 

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi Ke
Skogen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och beskriva
Fotosyntesen
Du kan förklara fotosyntesen med stöd av en bild.
Du kan självständigt förklara fotosyntesen på ett övergripande sätt och använder då de flesta ord och begrepp som hör till.
Du kan självständigt förklara fotosyntesen på ett ingående sätt och använder då alla relevanta ord och begrepp som hör till.
Nedbrytning
Du kan förklara nedbrytningen med stöd av ord eller en blid
Du kan självständigt förklara nedbrytningen på ett övergripande sätt och använda då de flesta ord och begrepp som hör till.
Du kan självständigt förklara nedbrytningen på ett ingående sätt och använder då alla relevanta ord och begrepp som hör till.
Näringskedjor
Du kan förklara näringskedjan med stöd av en bild Du kan beskriva och ge exempel på kopplingar i enkla näringskedjor
Du kan självständigt förklara med exempel och använda dig av ord som hör till ämnet näringskedjor
Du kan självständigt förklara på välutvecklat sätt vad näringskedjor är och hur hänger de ihop.
Lövskog , barrskog och blandskog
Du kan förklara på ett enkelt sätt vad som menas med lövskog , barrskog och blandskog. Du kan ge exempel på ett eller två lövträd och barrträd.
Du kan självständigt förklara vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog. Du kan ange några likheter och skillnader mellan dessa olika skogstyper. Du kan ge exempel på några olika lövträd och barrträd.
Du kan förklara på ett välutvecklat sätt vad som menas med lövskog , barrskog och blandskog. Du kan jämföra och ange olika likheter och skillnader mellan dessa olika skogstyper.
Rovdjur och bytesdjur
Svamper
Allemansrätten

Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör skogen genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör skogen genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.

Information

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
söka och använda
Du kan söka från olika källo och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: