Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i arabiska

Skapad 2016-10-02 21:24 i Modersmål och Studiehandledning Papperskorgen
Grundskola 3 Modersmål
Under läsåret kommer vi att använda språket i olika sammanhang. Vi kommer att läsa, skriva och samtala samt förstå innehållet.

Innehåll

 Syfte

 • Ml
    formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
    använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
    anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
    reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 Arbetssätt

Vi kommer att fokusera på läsning och läsförståelse, Vi läser olika texter från läs boken och lättlästa sagoböcker. Vi ska förstå och återberätta innehållet.

Vi kommer att tala, lyssna och diskutera olika ämnen för att utöka ordförrådet.

Vi kommer att använda tankekarta som stöd för skrivande.

Vi kommer att använda sagobilder för att tolka och berätta olika händelser.

Vi ska lära oss olika begrepp och jämföra det med svenskan. Veckodagar, månader och årstider

 

Konkretisering av målen:

Eleven ska kunna läsa  enkla meningar.

Eleven ska läsa och förstå texters innehåll.

Eleven ska delta aktivt i en diskussion kring den som man läst.

Eleven ska kunna skriva/forma bokstäverna på rätt sätt.

Eleven ska skilja mellan modersmålet och i svenskan i tal och skrift.

Vi kommer att jobba med övningar om strukturella och grammatiska regler

Bedömning

Eleven kommer att göra en självskattning och därefter bedömer jag  arbeten utifrån matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål i arabiska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: