Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nature Detectives

Skapad 2016-10-02 21:36 i Pysslingen Förskolor Katrineberg Pysslingen
Förskola
Nature Detectives aims to inspire children to learn about and respect their local environment.

Innehåll

Pedagogisk Planering

Nature Detectives

Datum: September/October 2016

Uppgifter

 • Vilka gäller planen?

 • När?

 • Vad ska utvecklas?

 • Varför?

 • Vad har vi för mål?

 • Målkriterier?

 • Nuläge:

 • Hur?

 • Vem ansvarar för vad?

 • Tidssatt

 • När och vilka gör Uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

 • Utvärdering: Följde vi vår plan? Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

 • Resultat:

 • Analys:

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: