Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2016-10-02 22:02 i Montessoriskolan Fyrkappan Grundskolor
LPP för kap 2 Bråk och decimaltal Prima Formula år 5
Grundskola 5 Matematik
Under fyra veckor kommer du att arbeta med bråk och decimaltal. Du kommer att lära dig räkna med bråk, hur man förlänger och förkortar bråktal. Du kommer också att lära dig vad decimaltal är och sambandet mellan bråk- och decimaltal. Efter dessa fyra veckorna kommer du alltså att vara en riktig hejare på att dela allt från pizzor till chokladkakor lika mellan dig och dina kompisar!

Innehåll

Mål: När du arbetat med området Bråk och decimaltal ska du kunna:

- Jämföra olika delar av olika helheter. Detta kommer du att träna på genom att titta på och räkna med bråktal genom att titta på delar av olika figurer.

- Använda samband bråk-decimal-procent. Dessa samband lär du dig genom att omvandla dessa mellan varandra.

- Förkorta och förlänga bråk. Du kommer att lära dig förkorta och förlänga bråk och på så vis se att olika bråkuttryck kan ha samma värde.

- Dividera med stora tal. Du kommer att få lära dig hur man dividerar stora hundra- och tusental och hur man förkortar sådana bråktal.

- Använda strategier vid problemlösning. Genom att arbeta med problemlösningstal (texttal) och paruppgifter tränar du dig på att använda dina kunskaper i mer naturliga situationer.

Uppgifter

  • Bråk och decimaltal

Matriser

Ma
Matematik 4-6

E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska uttrycksformer
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: