Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRAM

Skapad 2016-10-03 06:44 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola
Kram är ett arbete som handlar om kamratskap och goda relationer. Förmågan att förstå sig själv och andra i samspel. Varje bokstav i ordet KRAM står för ett ord som är viktigt för samspel. Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod.

Innehåll

MÅL

Mål för KRAM

 • Samtala och lyfta ämnet god kamratskap vad betyder det?
 • Samtala om olika verktyg för att vårda sina relationer och skapa nya
 • Lyssna och försöka förklara och förstå hur man känner

 

 

DETTA GÖR VI FÖR ATT NÅ MÅLEN

Detta arbete sker under hela dagen i vardagsarbetet med att medvetet ställa frågor och låta barnen samtala kring sina konflikter. Vi som pedagoger ska vara förebilder och visa på olika verktyg för att lösa konflikter, komma in i leken och fortsätta leken. Vi ska även ge barnen utrymme och uppmuntran att hitta på egna lösningar och att få utveckla och använda sina verktyg för att fungera i samspel med andra.

Vi kommer även arbeta i grupper där vi kommer att lyfta olika frågor kring vad kamratskap innebär. Vi kommer att fokusera på de ord som är representerade i detta tema, Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod. 

Vad betyder ordet Kamratskap? Vad innebär det att vara en god kompis? Hur vill jag att mina kompisar ska vara? Hur kan jag vara en god kompis?

Vad betyder ordet Respekt? Hur visar man respekt för varandra? Hur visar jag respekt inför mina kompisar? 

Vad innebär Ansvar? Vad har jag ansvar för? 

Vad betyder ordet Mod? Vad innebär mod? När behöver man mod? 

 

MÅLKRITERIER

Vi ser att målet är nått när...

Barnen i leken visar på god kamratskap och samtalar med varandra om kamratskap 

Barnen använder olika verktyg för att lösa konflikter.

Barnen i lek eller konflikt lyssnar till varandra  

 

 

LÄROPLANEN

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: