Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i vardagen åk 5

Skapad 2016-10-03 07:57 i Vinbergsskolan Falkenberg
Vi kommer att jobba med kemi så du blir bekant med begreppen syror, baser, indikator, pH-värde, försurning och materiens kretslopp.
Grundskola 5 Kemi

Om du frågar en kemist vad som är motsatsen till surt så svarar den kanske inte som du tänkt. Hur tänker en kemist om sura ämnen? Kan man hjälpa miljön och oss själva om det är för surt? 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Konkreta mål

Du kommer att utveckla dina förmågor att

 • lära dig mer om begreppen surt och basiskt
 • lära dig om försurning i naturen och dess konsekvenser
 • lära dig om kemikalier som kan finnas i hemmet och samhället. Deras påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • lära dig om hur och varför det är viktigt att ta hand om sopor på ett bra sätt
 • använda kemins metoder och arbetssätt
 

Bedömning - vad och hur

Att du har förmågan att:

 • Känna till vad som menas med surt och basiskt
 • Känna till försurning är och dess konsekvenser
 • Känna till vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Använda kemins metoder och arbetssätt

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • vi har genomgångar 
 • vi läser faktatexter, tittar på film och jobbar med frågor
 • vi samtalar
 • vi experimenterar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: